Saturday, January 15, 2011

cuba

Thursday, January 13, 2011

cuba

Click above button to get a button link to this blog

cuba

cuba
Wednesday, January 12, 2011

Jelu tupi

Jelu tupi kitai iban.

Kitai bansa rindu betupi ka jelu..enti ulih semua utai ka ditupi.. nyentuk ka ular ka meh..

1.    Manuk- jaku laut kumbai orang ayam, kedua bali nama chicken.. Ba kitai iban manuk tu mayuh bengkah enggau bagi.

  • Manuk iban- manuk tu sigi asal manuk kitai..mayuh chura.lalu suah agi bertubuh mit..telu ia pan mit.. enti maya munuh manuk nya, sekali makai tak ambis tatkala nya.. manuk tu enda rua belanja, laban enda milih pemakai..
  • Manuk sabung- tu manuk ti di inang bala penyabung..dijaga enggau manah..di engkah ba sapat kediri..
  • Manuk dagin- manuk tu enggai enda makai sum, enti enda manuk nya tau kurus.. sigi manuk pasar, ka enda milih ia..
  • Manuk kobra- manuk tu bisi nyelai mimit, ianya nadai bulu ba rekung ia..manuk tu dimpot ari luar..tubuh besai ganggam..
  • Manuk tuai- kebendar manuk tu manuk bala cina..rega lebih kurang RM10 siku..
  • Manuk kulok- manuk ka mit nya..utai kayam urang..

Nunda ka lagu manuk enda tau sebarang, lapa ?
-makai kaki manuk, takut tulis enda manah, (cakar ayam)
-makai rekung manuk, madah ka urang kering rekung.


2.    jani – enti menya suah agi jani tu lepas ba baruh rumah, tang diatu nyu mayuh agi disapat ka..bisi urang ngumbai jelu tu Ngut ketegal munyi ia. Nupi jelu tu tau mulai ka asil enti dijual..baka ka diatu jlu tu enda tentu ulih beranak mayuh, enti dikurung..bisi bagi mega
  • jani kampong- jani tu sigi idup sebelah kampong ti makai buah, babas enggau mayuh macam agi.. jelu tu siga bendar..
  • jani menua- tu jani ti ditupi kitai.. ulih meri makai tiap ari..
  • jani cina( warna pink)- jani tu warna pink.. pending besai..jani tu cukup dijaga.. ba pasar mudah dijual bala tukey nia. Untung urang nyual utai tu.

3.    mayau – jelu rangka.. mayau urang rindu ka jelu tu..tang udu enchuri lauk..enti malam segau-segau..jelu tu udu diau ba sadau... bisi sekeda rindu amat nyium mayau.. enda manah pengawa nya. Laban bulu mayau tau mai penakit.

4.    uduk / ukoi-  enti ba nengeri, ukoi mina nyalak urang aja..nadai pengawa bukai..enti di menua, ukoi tu dibai ngasu..


5.    kera- kera ulih ditupi enti ia ditemu maya agi mit.. anang kita enda berjaga-jaga enti kita bisi ngembuan jelu, takut ka di tangkap puris...jelu tu udu manchar..enda dilepas ka..ba kera ku kitai.. bala menyadi ia ke bisi ditemu kitai ba menua sarawak ia nya nyumbuh, jelu merah, puan, empeliau, beguk, rasung, mayas..mayuh agi nyu enda ingat aku. Ulah kitai selalu di sema ka urang enggau kera..

6.    kekura- kekura selalu ditemu urang dirantau jalai.. kala kita ninga tabas kekura..kekura tu kebendar ditupi kena rindu ati. Jelu tu mega nemu nipu ngerakar kitai. Nya meh enti kitai tau nipu, kitai bisi ngembuan akar kekura.


7.    lelabi- tu jelu ti mangah, enti dijual laku amat serta amat mar( xpensive). Jimat enggai ka gigit ia. Enda alah lenyau tunjuk jari..

8.    ikan- ditupi ba kolam..tau mulai ka penguntung enti dijual ba pasar tani.. nti tupi ba bilik engka deka dichuri jelu rangka mayau..

9.     ular sawa- tu jelu tupi ti pemadu spesel.. jimat kita enda alah baka kumang kena telan sawa tupi diri empu..

10.    burung – enda ngira nya burung tiong, manaul, pipit kuncit kini, enggau macham bansa burung bukai.. tang ka pemadu mayuh ditupi ianya burung tiong laban nemu bejaku, lalu tau mega ngelesay ke kitai..

11.    tenggiling- jelu tu bisi antu mimit, tau ngelepas ke diri enti kitai elap mimit..

12.    kerati / serati – tu jelu petunggal sida manuk..


NYA neh.. kitai iban tau dikumbai zoo kampong.. landik nupi jelu nadai nguna penepu sain..landik agi sida ba zoo.